IFHNOS WORLD TOUR | Milan 2018

4-6 November, 2018 | Milan Italy

SAVE-THE-DATE-IFHNOS-1
Data congresso:
4-6 November, 2018 | Milan Italy

IFHNOS WORLD TOUR

Luogo-Congress Venue:
Milan Marriott Hotel
Via Giorgio Washington 66,
20146 Milan, Italy
Milanmarriotthotel.com

Per maggiori informazioni visita il sito web:
www.ifhnosmilan2018.org

IFHNOS WORLD TOUR
November 4-6, 2018
Milan, Italy

Congress Venue
Milan Marriott Hotel
Via Giorgio Washington 66,
20146 Milan, Italy